Nhìn dáng vẻ e thẹn của em, a thấy rất bồi hồi và sung sướng