Nữ y tá bị tấn công tình dục khi đang chữa cho bệnh nhân