Cơ thể hay nứng của em Manaka khiến em không thể ngừng địt nhau