Kinh tế suy thoái, cô bé nữ sinh thiếu tiền nên đi bán dâm kiếm iphone