Banh lồn cho các dân chơi chiêm ngưỡng, hàng siêu đẹp