Địt kẻ bắt nạt để cứu anh trai khỏi cuộc sống khốn khổ