An ủi cô gái ở một mình sợ ma bằng cách tập thể dục